GOSPODARSTWO ROLNE

JÓZEF OLEKSY

Męcina 98
34 - 654 Męcina

tel./fax (018) 33 - 27 - 047
tel. (018) 33 - 27 - 016

e-mail: jozefoleksy@poczta.onet.pl